Aloja

Iepirkums Nr. AND/2019/06/ELFLA “Alojas novada grants ceļa 48C15 Silnieki – Jaunpuriņi pārbūve”

Ar iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties Alojas novada pašvaldības pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā EIS – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/17976