Alojas administrācija

Iepirkums Nr. AND/2019/07 “Ārējo 20kV pēcuzskaites elektroietaises ierīkošana objektam “Alderi”, Staiceles pagastā, Alojas novadā”

Ar iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties Alojas novada pašvaldības pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā EIS – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/18007