Aloja

Vilzēnu tautas namā pirmsskolēni baudīja sauli un vasaru ziemā

Lietainā un drēgnā 28. februāra pēcpusdienā PII „Auseklītis” bērni un viņu vecāki satikās Vilzēnu tautas namā, lai kopīgi nokļūtu pasakā, kur ir saule, mūzika, dejas, krāšņi tērpi, masku parādes no rīta līdz vēlam vakaram.  Pasākuma dalībnieki ļāvās sapnim ziemā par vasaru. Ikviens pasākuma dalībnieks tika aicināts doties tērpu parādē. Kā arī dejot līdzi gan bērnu sagatavotiem priekšnesumiem, Vilzēnu audzinātāju un auklīšu dejai, gan ļauties karstajiem deju ritmiem, dejojot visiem kopā. Pasākuma noslēgumā bērni varēja baudīt krāsaino salūtu, baudīt svētku kliņģeri, kā arī saņemt mazu dāvaniņu par piedalīšanos karnevālā. Paldies visiem, kuri atrada laiku, lai baudītu šo mirkli kopā ar mums un saviem bērniem.

Pirmsskolas izglītības skolotājas Anita Ķirse, Santa Lemberga