Aloja

Sumināti vides iniciatīvas “100 darbi Latvijai” Darītāji

Šodien, 20. martā, Alojas kultūras namā notika vides iniciatīvas “100 darbi Latvijai” Darītāju sumināšanas pasākums. 
Pateicības rakstus par nesavtīgu piedalīšanos un vērtīgu ieguldījumu Latvijas simtgadei veltītajā vides iniciatīvā “100 darbi Latvijai” saņēma biedrība “Alojas radošais klubs “Liepale””, biedrība “Alojas Novada attīstība”, biedrība “Ungurpils ezera saimnieks”, Puikules Muiža un Alojas novada dome.

Vides iniciatīvu “100 darbi Latvijai” 2016. gada vasarā uzsāka pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “ZAAO” ar mērķi apvienot iedzīvotāju zināšanas, čaklās darba rokas un resursus, lai līdz Latvijas nozīmīgajai jubilejai – 2018. gada 18. novembrim – kopīgiem spēkiem paveiktu vismaz 100 nozīmīgus darbus vides labiekārtošanā, izdaiļošanā un arī vides izglītībā.

Mērķis ir sasniegts! Draugu un kaimiņu grupas, uzņēmumi, izglītības iestādes, individuālas personas, biedrības un pašvaldību domes no 42 dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām kopīgiem spēkiem paveikuši 171 vides darbu.

Vides iniciatīvas laikā Alojas novadā tika īstenoti 5 projekti – izveidots dzīvo ziedu paklājs Alojā, Simtgades puķu dobe Puikulē, uzcelts Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs-bibliotēka “SALA” un labiekārtota Ungurpils ezera apkārtne, izveidota dabaszinību klase-ratiņtrase Ungurpilī un uzsākts vides objektu-latviešu alfabēta burtu- uzstādīšanas projekts.

Sagatavojusi Liāna Lilenblate-Sipko