Aloja

Biznesa izmēģinājumu laboratorijā idejas mācījās attīstīt 15 novada iedzīvotāji

17. aprīlī, Valmierā, Vidzemes augstskolā, norisinājās Biznesa izmēģinājumu laboratorijas noslēguma pasākums. Tas ir projekts, kas trīs mēnešu garumā notika sadarbībā ar Vidzemes augstskolu un Vidzemes augstskolas zināšanu un tehnoloģiju centru. Uzņēmējdarbības ideju attīstīšanas projektā iesaistījās 15 Alojas novada iedzīvotāji un 4 Vidzemes augstskolas studenti. Biznesa izmēģinājumu laboratorijas laikā notika apmācības par piecām dažādām tēmām. Dalībnieki apguva ievadu uzņēmējdarbībā, uzzināja par mārketingu, komandas nozīmi uzņēmējdarbībā, biznesa modeļiem u.c. tēmas. Laboratorijas dalībnieki mācījās ne tikai Ungurpils “Salā”, bet arī Valmieras Biznesa inkubatorā un Vidzemes augstskolā. Ikvienam no projektā iesaistītajiem bija iespēja konsultēties ar 16 projekta mentoriem saistībā ar savas biznesa idejas attīstību.

Noslēguma pasākumā Valmierā dalībnieki tika vēlreiz iepazīstināti ar finansējuma piesaistes iespējām. Drosmīgākie dalībnieki prezentēja savas biznesa idejas, ko izvērtēja īpaša komisija. Pasākuma noslēgumā organizatori pateicības visiem, kuri iesaistījās projektā.

Sagatavoja Sabīne Stūre, Alojas novada komercdarbības speciāliste