Alojas administrācija

Tikšanās ar prozaiķi Ingu Žoludi

Emīla Dārziņa “Melanholiskais valsis”, skaistais skaņdarbs, ko uz klavierēm atskaņoja 9.klases skolnieks Edvards, tika veltīts viešņai – rakstniecei prozaiķei Ingai Žoludei. Sarunas pirmo tēmu ar Alojas Ausekļa vidusskolas jauniešiem rakstniece tad arī izvērsa par stāstu “1904. Melanholiskais valsis”, kas vēsta, kā tapis tautā pazīstamākais Emīla Dārziņa simfoniskais skaņdarbs “Melanholiskais valsis”, kas ir populārākais latviešu komponētais darbs. Arī paša Emīla Dārziņa personība, ko pētījusi rakstniece, arvien ir liels noslēpums.

Inga Žolude ieguvusi maģistra grādu LU Moderno valodu fakultātē (2008),  pabeigusi LU doktorantūru, iegūstot filoloģijas doktores grādu par disertāciju Grēksūdzes dzeja amerikāņu un latviešu literatūrā (2015).

Rakstniece publicē prozu kopš 2002. gada, viņas darbi ir vairākkārt nominēti Latvijas Literatūras gada balvai, par pirmo īsprozas krājumu “Mierinājums Ādama kokam” (2010) rakstniece ieguva Eiropas Savienības balvu literatūrā. Rakstnieces  darbi tulkoti vairākās Eiropas valodās – angļu, vācu, franču, zviedru, poļu, lietuviešu, ungāru, čehu, bulgāru. Tie izdoti gan dažādos prozas kopkrājumos un antoloģijās, gan atsevišķās grāmatās.

            2018. gada nogalē tika izdots romāns “Materia botanica”, kurš veidots kā turpinājums rakstnieces debijai “Silta zeme” (2008), un lasītāju ērtības labad ir izdots vienos vākos. “Materia botanica” vēstījums atsākas tajā pašā vietā, kur romāna pirmā daļa beidzās. Notikumu ritējums ierauj jau zināmajā, bet tajā pašā laikā gluži citā pasaulē, jo lietu daba pa šo laiku ir mainījusies.

Rakstniece jauniešiem atklāja kā pie viņas atnāk stāsts, tas pamatā notiek caur kādu piedzīvotu dzīves situāciju, redzētu notikumu, dzirdētu dialogu, skatītu dabas ainavu, un to visu apaudzējot, gluži kā pa sastāvdaļām kopā saliekot, rodas jauns produkts, tā arī rakstniecei veidojas jauns stāsts.

            Jauniešiem bija iespēja ieklausīties rakstnieces lasījumā stāsta “Sarunas no frontes” fragmentos, kas 2011. gadā iznācis stāstu krājumā “Mēs. XX gadsimts”. Tie ir dažādi brīvības cīnītāju sarunu fragmenti, pa daļiņai no ātri pārmītiem vārdiem kara dunā, un tur bija tik daudz visa kā – nāves, dzīvības, sapņu un cerības, pagātnes un nākotnes. 

            Tikšanās noritēja Alojas pilsētas bibliotēkas un VKKF atbalstītā projektā “Literārās tikšanās “Ieklausīties un sadzirdēt””.

Sarmīte Frīdenfelde / Alojas pilsētas bibliotēkas vadītāja