Aloja

Bibliotēku nedēļas aktivitātes Alojā

 Bibliotēku nedēļa Latvijā norisinājās laikā no 22.–28. aprīlim, tas parasti ir laiks, kad bibliotēkas ar dažāda veida norisēm un citām aktivitātēm pastiprināti pievērš uzmanību sev, savam darbam un bibliotēku nozīmei sabiedrībā.

            Alojas pilsētas bibliotēka nedēļas ietvaros savas aktivitātes veltīja bērniem un jauniešiem, liekot uzsvaru uz to, cik nepieciešama un svarīga ikdienā ir piekļuve informācijai un zināšanām, kvalitatīvam un uzticamam krājuma saturam, kas ir neatsverams atbalsts mācībās un ierosme radošumam.

Īpaši tika veltīta uzmanība pirmklasniekiem, kas bibliotēkas grāmatu un informācijas resursu pasaulē sper savus pirmos soļus, aicinot piedalīties bibliotekārajā stundā “Iepazīsti savu bibliotēku!”

            Sākumklašu (1.- 4.kl.) skolēni aktīvi piedalījās literārajā stundā “Izlasi arī Tu!” Bērni  iepazinās ar 20 skaistām, interesantām un vērtīgām 2018. gadā izdotajām bērnu grāmatām, paralēli bibliotekāres stāstījumam arī klātesošie bērni dalījās iespaidos par kādu jau izlasīto no šīm grāmatām. Skolēni ar interesi izspēlēja bibliotēkā piedāvāto galda spēli – viktorīnu “Vai jūs pazīstat šos grāmatu varoņus?”,atpazīstot pēc grāmatu galveno varoņu ilustratīvām kartītēm 32 bērnu grāmatu nosaukumus.

            Visām lasītāju vecuma grupām 24.aprīlī tika dota iespēja iepazīties ar 44 jaunākajām bibliotēkas krājuma grāmatām un literatūras apskatu par jaunāko latviešu oriģinālliteratūru, tulkoto daiļliteratūru, nozaru literatūru un par grāmatām bērniem un jauniešiem.

            Jauniešus uz sarunu par literatūru 24.aprīlī aicināja rakstniece prozaiķe Inga Žolude.  Rakstniece jauniešiem atklāja kā pie viņas atnāk stāsts. Tas pamatā notiek caur kādu piedzīvotu dzīves situāciju, redzētu notikumu, dzirdētu dialogu, skatītu dabas ainavu, un to visu apaudzējot, gluži kā pa sastāvdaļām kopā saliekot, rodas jauns produkts, tā arī rakstniecei veidojas jauns stāsts. Tikšanās noritēja Alojas pilsētas bibliotēkas un VKKF atbalstītā projektā “Literārās tikšanās “Ieklausīties un sadzirdēt””.

            Paldies visiem Bibliotēku nedēļas pasākumu dalībniekiem par ieinteresētību un atsaucību! Uz satikšanos bibliotēkā!

Sarmīte Frīdenfelde / Alojas pilsētas bibliotēkas vadītāja