Aloja

Lielajā talkā labiekārtoja muižu un pilsētu parkus, stādīja, sēja un vāca atkritumus

Lielajā talkā, kas šogad norisinājās 27. aprīlī Alojas novads atkal kļuva par kādu sakoptāku un labiekārtotāku teritoriju glītāks.

Alojā bariņš talcinieku (Alojas radošā kluba “Liepale” sievas un biedrības “Alojas seniori” pārstāvji) rosījās Iniciatīvu parkā, Rīgas ielā 2. Parkā stādīja pavasara ziedus, sakopa akmens dārzu, vāca atkritumus un izzāģēja sausos zarus. Savukārt Marijas parkā, Jūras ielā 44, strādāja tuvējo māju iedzīvotāji – vāca kritalas, pērnās grāba lapas.

PII “Auseklītis” teritorijā, Parka iela 13, talkoja bērnu vecāki, darbinieki un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vīri.

Baznīcas iela 1A, laukumā pie Kārļa Zāles pieminekļa, biedrība “Alojas novada attīstība” sēja zālīti, nospodrināja pieminekli, bet pēc tam devās uz, tā saucamo, Struņķegļu kalniņu aiz Alojas Ausekļa vidusskolas, kur izzāģēja krūmus, savāca atkritumus.

Braslavas pagastā talcinieki, tostarp seniori, sakopa Braslavas muižas parku. Brīvzemnieku pagastā vietējie sakopa Puikules un Ozolmuižas muižas parkus. Puikulieši krāsoja un laboja sporta laukuma inventāru, gatavoja soliņus, grāba lapas, stādīja kokus un izzāģēja vecos krūmus.

Staiceles pilsētā talcinieki (audējas, muzeja darbinieki, brīvprātīgie ugunsdzēsēji un citi staicelieši) rosījās Brīvdabas laukumā pie Audēju namiņa, tika vākti atkritumi gar Salacas upes ieleju un sakopts pilsētas parks.

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko

I.Jaunzemes, G.Krūmiņas, D.Šķepastes, V.Vītiņas un citu autoru foto