Aloja

Cenu aptauja Nr.CA/2019/19 “Latvāņu izplatības ierobežošana Alojas novada pašvaldībā 2019. gadā”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2019. gada 10. maijam plkst. 10:30. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064; iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@aloja.lv