Aloja

Iepirkumi cenu aptaujas

Cenu aptauja Nr.CA/2021/56 “Autoruzraudzība energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai pašvaldības ēkai Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā”.

Cenu aptauja Nr.CA/2021/56  “Autoruzraudzība energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai pašvaldības ēkai Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 13.decembrim plkst 14.00.: 1. iesniedzot personīgi Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā, Limbažu novads, LV-4064; 2. nosūtot pa…

Pašvaldība iznomā zemi un aicina pieteikties zemes nomas tiesību iegūšanai līdz 2021.gada 22.novembrim

Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā, rakstot iesniegumu, adresētu Limbažu novada pašvaldības Alojas administrācijai, e-pasts alojas__administracija@limbazi.lv,  līdz 2021. gada 22. novembrim. Papildus informācija pa tālr. 25749113. https://www.aloja.lv/wp-content/uploads/2021/11/Aicina-pieteikties-zemes-nomas-tiesibam-Alojas-pagasta.docx

Limbažu novada pašvaldība 2021. gada 30. novembrī plkst. 11:00 rakstiskā izsolē pārdod kustamo mantu automašīnu – NISSAN X TRAIL, valsts reģistrācijas numurs JF3602. Kustamās mantas sākuma cena – 600,00 EUR. Nodrošinājums 60,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Izsolei var pieteikties līdz 2021. gada 30. novembra plkst. 10:30 Alojas administrācijā. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas administrācijas kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda.  Izsoles noteikumi: https://www.aloja.lv/wp-content/uploads/2021/11/Izsoles-noteikumi-NISSAN-X-TRAIL.docx

Limbažu novada pašvaldība 2021. gada 13. decembrī plkst. 14:00 rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – Ausekļa iela 2, Aloja, Limbažu novads

Limbažu novada pašvaldība 2021. gada 13. decembrī plkst. 14:00 rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – Ausekļa iela 2, Aloja, Limbažu novads, kas sastāv no zemes gabala 0,1854 ha platībā, ar kadastra numuru 6607 001 0172. Nekustamā īpašuma sākuma cena –…

Cenu aptauja Nr.CA/2021/49 “Iekšējo un ārējo ŪKT projektēšanu pašvaldības dzīvojamai ēkai Rīgas ielā 5, Alojā, Limbažu novadā”.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 13.oktobrim plkst. 12:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti: 1. iesniedzot personīgi Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā, Limbažu novads, LV-4064; 2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā,…

Cenu aptauja Nr.CA/2021/47 “Iekšējo un ārējo ŪKT projektēšanu pašvaldības dzīvojamai ēkai Rīgas ielā 5, Alojā, Limbažu novadā”.

Cenu aptauja Nr.CA/2021/47  “Iekšējo un ārējo ŪKT projektēšanu pašvaldības dzīvojamai ēkai Rīgas ielā 5, Alojā, Limbažu novadā”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 6.oktobrim plkst. 12:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti: 1. iesniedzot personīgi Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā, Limbažu…

Cenu aptauja Nr. CA/2019/45 “Braslavas parka apgaismojuma pārbūve”

Publicēts 17.12.2019. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2019. gada 30. decembrim plkst. 10:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064; iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras…

Cenu aptauja Nr. CA/2019/44 “Braslavas parka tējas namiņa remonta darbi”

Publicēts 12.12.2019. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2019. gada 19. decembrim plkst. 10:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064; iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras…

Cenu aptauja Nr. CA/2019/43 “Alojas novada domes informatīvā izdevuma “Alojas Novada Vēstis” izdošana”

Publicēts 26.11.2019. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2019. gada 9. decembrim plkst. 10:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064; iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras…

Cenu aptauja “Būvniecības ieceres dokumentācijas energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas “Ābeles”

Publicēts 06.11.2019. SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu  “Būvniecības ieceres dokumentācijas energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas “Ābeles”, Puikulē, Alojas novadā, aktualizācija, izmaiņu izstrāde, autoruzraudzības veikšana” Līguma izpildes termiņš – 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas…