Aloja

Zināšanu maratons “Latvijas vieta Eiropas Savienībā” Staiceles pilsētas bibliotēkā

Jau vairāku gadu garumā, sadarbojoties ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju,  Staiceles pilsētas bibliotēkā notiek informatīvie pasākumi par Eiropas Savienību. Apliecinājums ir arī tikko notikušais zināšanu maratons „Latvijas vieta Eiropas Savienībā”. Ar to atzīmējām 15 gadus kopš Latvija iestājusies Eiropas Savienībā.   Pasākums sākās ar prezentāciju “Latvijas vieta Eiropas Savienībā jeb kādas iespējas tev sniedz ES”. Prezentācijā visus interesentus iepazīstinājām un atgādinājām ko ES dara mūsu labā . Prezentācijā tika aptvertas visas jomas kas ES padara mūsu dzīvi laimīgāku, veselīgāku un aizraujošāku.  Prezentācija bija cieši savīta ne tikai ar ES pēdām Latvijā, bet arī ar notikumiem Staicelē.  Tā bija zināšanu stunda, kura ļāva labāk izprast domu, ka arī mēs esam ES. 

Pēc prezentācijas notika ekspress viktorīna. Viktorīna, kura tika laicīgi sastādīta pamatojoties uz prezentāciju. Viktorīnā iesaistījās visu paaudžu klātesošie, tomēr labākās zināšanas uzrādīja Staiceles pamatskolas 9. klases skolēni Sāra Samanta Tīriņa un Klāvs Īle. Šie skolēni tad arī saņēma pārsteiguma dāvanu kartes no kafejnīcas „Milvus”. 

Laikā, kamēr bibliotekāres novērtēja viktorīnas anketas, ar visiem interesentiem tikās vietējā uzņēmēja sabiedriskās ēdināšanas jomā, kafejnīcas „Milvus” vadītāja Jolanta Apiņa. Jolanta ir uzņēmēja, kura vairāku gadu garumā ir izmantojusi programmas Leader piedāvātos projektu konkursus, tos vinnējusi un pati projektus arī realizējusi.  Savā stāstījumā uzņēmēja sniedza informāciju  – kas par projekta līdzekļiem ir iegādāts un sakārtots klientu vajadzībām. Padalījās pieredzē par projektu rakstību. Atbildēja uz jautājumiem, kas skāra projektā iegūtā finansējuma pareizu izmantošanu.

Zināšanu maratona noslēgumā bija ātro atbilžu sprints. Viss gāja ļoti raiti – jautājumiem par ES tūliņ sekoja atbilde. Vienīgi, laika gaitā, bija piemirsies Latvijas ES prezidentūras logotips. Visi pareizo atbilžu autori tika apbalvoti ar Ārlietu ministrijas sagatavotiem suvenīriem – paldies!