Aloja

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde notiks 21.maijā SIA “Alewood”

Uzņēmēji laipni aicināti piedalīties Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, kas notiks 21. maijā plkst. 16:00, Jūras ielā 2a, Alojā (SIA “Alewood”).

Darba kārtība:

  1.  “Alojas novada uzņēmēju diena” nolikuma iespējamo izmaiņu apspriešana- Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre;
  2. Ziedošanas kārtība Alojas novadā- Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes loceklis Alvis Bondars;
  3. Informācija par Alojas Ausekļa vidusskolas iecerēm un ziedojuma iespējām- biedrības “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai” valdes locekle Ineta Miezīte;
  4. “Alojas novadā Labi darīts!” logo integrēšana portālā https://www.latvijaradits.lv/ – Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre;
  5. “Vidzemes Uzņēmēju dienas 2019”- Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre;
  6. Pieredzes apmaiņas brauciena organizēšana uzņēmumiem- Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre;
  7. Citi jautājumi: Nākamās sēdes laiks un vieta.

Uzņēmēju padomes sēdi apmeklēt aicināti arī pārējie uzņēmēji, kas nav Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi!

Kontaktpersona: Alojas novada komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre tel.25749131, e – pasts sabine.sture@aloja.lv