Aloja

Alojas kultūras nama jauktais koris “Ale” no skates pārved I pakāpes diplomu

19.maijā Alojas kultūras nama jauktais koris “Ale” piedalījās Limbažu koru apriņķa skatē Limbažu kultūras namā. Kolektīvs diriģentes Agras Jankovskas vadībā izpildīja trīs dziesmas: latviešu tautas dziesmu Ēvalda Siliņa apdarē “Ik vakaru dziedāt gāju” , latviešu tautas dziesmu Emiļa Melngaiļa apdarē “Tumša nakte, zaļa zāle” un Jāņa Lūsēna dziesmu ar Kaijas Laukmanes tekstu “Mums pieder daudz”( koncertmeistars Māris Grīnbergs).  Koru skates žūrija – dziesmu svētku virsdiriģenti Mārtiņš Klišāns, Gints Ceplenieks un Latvijas Nacionālā kultūras centra koru nozares eksperts Lauris Goss kora sniegumu novērtēja ar 1.pakāpes diplomu.

Pēc skates koris devās uz uzņēmumu “Aloja – Agro”, kura teritorijā 18.maijā, sadarbībā ar Imanta Ziedoņa fondu “Viegli” tika iestādīta kartupeļu ziedu dobe. “Jebkuru augšanu un attīstību ietekmē vide un fons, kurā aug konkrētā būtne vai dzīvības forma. Arī augi iespaidojas no tā, ko dzird, jūt un redz sev apkārt.  (Goran Gora). Koris iedziedāja kartupeļus sparīgai dīgšanai un krāšņai ziedēšanai. Koris dobi atkal apciemos jūlija vidū, kad tā būs uzziedējusi.