Aloja

Pašvaldība īsteno trīs Valsts zivju fonda projektus

Alojas novada dome Valsts zivju fonda projektu konkursā ir iesniegusi trīs projektu pieteikumus un saņēmusi atbalstu visu trīs projektu īstenošanai.

Taimiņu resursu papildināšana Salacas upes baseinā

Zemkopība ministrija 2019. gada 26. martā apstiprināja Alojas novada domes projekta pieteikumu “Taimiņu resursu papildināšana Salacas upes baseinā” Valsts Zivju fonda projektu konkursa pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zveju tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā”.

Salacas upe ir viena no lašu dabiskā nārsta upēm Latvijā un tās baseina mazajām upēm ir svarīga nozīme taimiņu resursu atražošanā. Alojas novada dome vēlas piedalīties taimiņu resursu atražošanā Salacas upē, lai veicinātu licencētās makšķerēšanas attīstību arī turpmāk, kā arī tūrisma un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu novadā.

Projekta ietvaros Salacas baseinā tiks ielaisti 6000 taimiņu smolti.

Projekta partneri: Zinātniskais institūts BIOR, Staiceles makšķernieku biedrība “Ūdensroze”

Projekta īstenošanas laiks: 2019. gada aprīlis līdz septembris

Finansējums: Projekta kopējās izmaksas ir 10 920 EUR, t.sk. Valsts Zivju fonda finansējums 9 000 EUR

Vimbu resursu papildināšana Salacas upes baseinā

Zemkopība ministrija 2019. gada 26. martā apstiprināja Alojas novada domes projekta pieteikumu “Vimbu resursu papildināšana Salacas upes baseinā” Valsts Zivju fonda projektu konkursa pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zveju tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā”.

Salacas upe vēsturiski ik gadu ir piesaistījusi interesentus vimbu makšķerēšanai, tradicionāli ir kļuvuši ikgadējie Vimbu svētki Staicelē, taču šobrīd interesentu skaits sarūk, iespējams līdz ar to, ka zivju skaits ir krietni samazinājies (vimbu lomi paliek aizvien mazāk). Tāpat  arī nav informācijas par šo zivju dabīgo atražošanos, tāpēc Alojas novada dome ar šī projekta palīdzību vēlas piedalīties vimbu resursu atražošanā Salacas upē, kas veicinātu licencētās makšķerēšanas attīstību arī turpmāk, kā arī tūrismu un brīvā laika pavadīšanas dažādošanu novadā. 

Projekta ietvaros Salacas baseinā tiks ielaisti 27 200 vimbu mazuļi.

Projekta partneri: Zinātniskais institūts BIOR, Staiceles makšķernieku biedrība “Ūdensroze”

Projekta īstenošanas laiks: 2019. gada aprīlis līdz septembris

Finansējums: Projekta kopējās izmaksas ir 4 080 EUR, t.sk. Valsts Zivju fonda finansējums 3 672 EUR.

Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Alojas novadā

Zemkopība ministrija 2019. gada 26. aprīlī apstiprināja Alojas novada domes projekta pieteikumu “Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Alojas novadā” Valsts Zivju fonda projektu konkursa pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”.

Alojas novada dome ar šī projekta palīdzību iegādāsies nepieciešamo inventāru, lai veiktu zivju resursu aizsardzības pasākumus upēs un ezeros zivju nārsta laikā, izveidojot un aprīkojot darba grupas regulāras kontroles un operatīvo darbību veikšanai, tādējādi mazinot nelikumīgu  makšķerēšanu un zvejniecību.

Projekta ietvaros tiks iegādāta automašīnas piekabe ar tentu un laivas turētāju, tādējādi papildinot iepriekšējā gada Zivju fonda projektā iegādāto aprīkojumu (laiva ar motoru, nakts redzamības binokļi un jaudīgi lukturi).

Projekta partneri: Zinātniskais institūts BIOR, Staiceles makšķernieku biedrība “Ūdensrozes”

Projekta īstenošanas laiks: 2019. gada aprīlis līdz oktobris

Finansējums: Projekta kopējās izmaksas ir 2 480 EUR, t.sk. Valsts Zivju fonda finansējums 2 232 EUR

Informāciju sagatavoja projektu vadītāja Jana Mošura