Aloja

Meža īpašnieki aicināti pieteikties konkursam “Sakoptākais mežs 2019”

Lai veicinātu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un pateiktu paldies labas mežsaimniecības prakses uzturētājiem Latvijā, sākta pieteikšanās Latvijas Meža īpašnieku biedrības (LMĪB) rīkotajam konkursam “Sakoptākais mežs 2019”, kas šogad notiks jau trešo gadu. Pieteikumu konkursam ikviens interesents var iesniegt līdz 28. jūnijam.

Sakoptākā meža saimniekam nu jau tradicionāli tiks pasniegta prestižā meža nozares gada balva “Zelta čiekurs” nominācijā “Par ilgtspējīgu saimniekošanu”. “Mēs esam pārliecināti, ka šis konkurss nepieciešams, lai apzinātu Latvijas mežsaimniekus, kas ikdienā nodarbojas ar ilgtspējīgu saimniekošanu. Bieži vien pastāv uzskats, ka mežs var augt arī bez cilvēka iesaistes, taču mūsu mērķis ir parādīt to, ka meža kopšanai tomēr ir nepieciešamas zinātniski pamatotas un praksē pārbaudītas metodes,” norāda Latvijas Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks.

Pagājušajā gadā par konkursa uzvarētāju kļuva Madars Kalniņš, saimniecības “Skudras” īpašnieks. Madars, apsaimniekojot mežus, lielu uzmanību pievērš tieši ainavas plānošanai. Plānojot ainavu, tiek domāts arī par kādas noteiktas noskaņas radīšanu. Tāpat arī saimnieks rūpējas par meliorācijas grāvju attīrīšanu un izkopšanu, lai nodrošinātu mežam vajadzīgo mitrumu un nepieciešamos apstākļus. Turklāt ikdienas darbā Madars izmanto arī jaunākās tehnoloģijas, piemēram, dronu, lai apsekotu meža platības un sekotu līdzi meža audzes kvalitātei. Šādu saimniekošanu atzinīgi novērtēja arī konkursa žūrija, piešķirot Madaram galveno balvu.

Madars atzīst, ka dalība konkursā sniegusi lielu gandarījumu, kas ietver ne tikai saņemto apbalvojumu, bet arī procesā iegūto pieredzi un zināšanu apmaiņu. Pērnā gada uzvarētājs aicina arī citus meža īpašniekus nebaidīties, piedalīties konkursā un parādīt savu mežsaimniecības pieredzi citiem.

Kā jau katru gadu arī šogad konkursa laikā tiks apzināti labas mežsaimniecības prakses piemēri, izvērtējot meža īpašnieku ieguldījumu produktīvu un noturīgu mežaudžu izveidē, kopšanas metodes, meža infrastruktūru, zinātniski pamatotu metožu izmantošanu ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā, ainavas elementu plānošanu, kā arī saskarsmi ar kaimiņiem un pašvaldību. Konkursa norises gaitā arī tiks veicināta sabiedrības izpratne par to, ko nozīmē ilgtspējīga meža apsaimniekošana un kādēļ tā ir nepieciešama Latvijas mežos.

Konkursa “Sakoptākais mežs 2019″ mērķis ir veicināt ne tikai ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, bet arī sabiedrības izpratni par lauku kultūrvides saglabāšanu. Konkursa balvu fonds sastāv no praktiski pielietojama motorinstrumenta jaunaudžu kopšanai un divām dāvanu kartēm meža stādāmā vai dekoratīvā materiāla iegādei, kas tiks sadalīti starp trīs visaugstāk novērtētāko meža īpašumu saimniekiem. Tāpat trīs visaugstāk novērtētie īpašnieki tiks nominēti arī prestižajai meža nozares gada balvai „Zelta čiekurs” nominācijā „Par ilgtspējīgu saimniekošanu”.

Konkursa nolikums, papildu informācija par pieteikšanos un vērtēšanas kritērijiem meklējama ŠEIT.

Konkursa organizētājs ir Latvijas Meža īpašnieku biedrība. Konkursa informatīvais sadarbības partneris ir portāls Laukos.lv. Laukos.lv ir interneta portāls par lauksaimniecību un mežsaimniecību visiem, kam rūp lauku dzīvesveids un kvalitatīva pārtika.

Papildu informācija:

Zane Ieviņa

Latvijas Meža īpašnieku biedrības organizētā konkursa „Sakoptākais mežs”

Projektu vadītāja

Tālr.nr. 2 871 4968

E-pasts: zane@mezaipasnieki.lv