Alojas administrācija

Projekts “Zaļie dzelzceļi” iesoļo finiša taisnē

Maija izskaņā Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda un attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Petruševica piedalījās projekta  “Zaļie dzelzceļi”’ noslēguma pasākumā Valgā, kur  projekta partneri un ieinteresētās puses no Latvijas un Igaunijas tikās, lai atskatītos un pārrunātu Igaunijas–Latvijas projekta „Green Railways” ietvaros padarīto.

Ceļš sākās Valkā/Valgā: viena pilsēta – divas valstis. 29. maija rīta agrumā visi devās uz Gulbeni, kur brauciena dalībnieki varēja iepazīties ar izstādi „Dzelzceļš un Tvaiks”, kur varēja izmēģināt spēkus, lai iekustinātu drezīnas un sliežu velosipēdu. Tālāk tika mērots ceļš no Gulbenes uz Alūksni ar šaursliežu dzelzceļa bānīti “Ferdinands”, kur gala pieturā tika apmeklēta Alūksnes Bānīša stacijas izstāde.

Igaunijas pusē, pie Harglas, dalībnieki izgāja „zaļā dzelzceļa” posmu, kur zīmīgi arī pie Harglas upes tilta tika uzstādīta informatīva plāksne, kas vēsta par tilta vēsturi. Vakarā Valgas stacijā projekta dalībniekus ar savu vizīti pagodināja Latvijas Republikas Satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Viņš atzina, ka ņemot vērā, cik vēsturiski nozīmīgs ir dzelzceļš Latvijai, ir liels prieks un gods, ka vēsture tiek iedzīvināta ar zaļo ceļu tūrisma maršrutiem. Nākamā diena tika veltīta konferencei.

Līdzīgi projekti jau ir īstenoti vairākās Eiropas Savienības valstīs, kur bijušie dzelzceļi tiek veiksmīgi piemēroti tūrismam, dodot iespēju vietējiem iedzīvotājiem radīt un attīstīt īpaši interesantu, vēsturisku un kultūras bagātu tūrisma piedāvājumu, kas būtu izmantojams visu gadu, piemēram, dažādiem velo un pārgājienu maršrutiem, nūjošanai, slēpošanai un izbraucieniem suņu pajūgos ziemas sezonā.

Brauciena laikā tika gūts priekšstats par realizētā projekta apjomiem un attīstības virzieniem “zaļās domāšanas” popularizēšanā. Bija liels prieks redzēt, ka sabiedrība iedzīvina “zaļo domāšanu” savos ikdienas paradumos, jo, pateicoties cilvēku aktīvai iesaistei, kļūst populāri pārvietošanās, iepirkšanās un sadzīves paradumi. Tika gūts apstiprinājums, ka videi draudzīgs dzīvesveids Latvijā un Igaunijā, tāpat kā citviet pasaulē, kļūst arvien populārāks, un “zaļā domāšana” arvien spēcīgāk ietekmē arī Latvijas iedzīvotāju ikdienas paradumus.

Zaļais dzelzceļš Alojas novadā tapis saistībā ar Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektu “Zaļie dzelzceļi – bijušo dzelzceļa līniju pielāgošana videi draudzīgā tūrisma maršrutā”. Tā vadošais partneris ir Vidzemes Tūrisma asociācija, projektā piedalās 24 partneri no Latvijas un Igaunijas. Kopējais izveidotā tūrisma maršruta garums abās valstīs ir 364 km. Trases garums Alojas novadā ir 40,35 km. Jāteic gan, ka darbs pie projekta nebeidzas, jo vēl ir plānots krustojumos uzstādīt informatīvas zīmes.

Sagatvoja: M.Petruševica, Z.Aderniece

Foto: M.Petruševica un V.Bārda

Šī publikācija atspoguļo autora viedokli. Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.