Aloja

Alojas Mūzikas un mākslas skolas izlaidumā 2019

30. maijā izlaidumu svinēja Alojas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs. Svētku dienā ar mums kopā bija un mūs sveica Alojas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Ilze Kapmale.

Apliecības par profesionālās ievirzes izglītību saņēma 10 absolventi. Kā ik gadu, izlaidumā uzstājās mūzikas nodaļas absolventi, atskaņojot vienu skaņdarbu no eksāmena programmas un muzicējot kopā kolektīvajos sastāvos. Apliecības mūzikas nodaļā saņēma Kristers Ansis Ārgalis, Violeta Anete Birkava, Monta Grīnberga, Undīne Jenča un Sabīna Kozlovska.

Mākslas nodaļas audzēkņi izstādē Alojas kultūras namā prezentēja savus skolas nobeiguma darbus katrā no mācību priekšmetiem. Apliecības saņēma absolventi Alise Amanda Abendrote, Markuss Jefremovs, Evita Jirgena un Agija Krumholce.

Alojas Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrības pārstāve Inga Mauriņa-Kaļva pasniedza balvas par augstiem sasniegumiem reģiona un valsts konkursos- saksofona spēlē Violetai Anetei Birkavai ( 1. un 2. vieta) un Enijai Bernhardei (2. un 3.vieta), grafikas konkursā “Mana līnija” Sabīnei Liepiņai (2.vieta) un par ļoti labām sekmēm un aktīvu dalību skolas un ārpusskolas pasākumos absolventam Emīlam Kārlim Grīnbergam.

Paldies absolventu vecākiem par atbalstu ikdienas mācību darbā un labajiem darbiem teica skolas kolektīvs. Paldies par iegūtajām zināšnām un prasmēm, dāvājot ziedus un stādiņus-dekoratīvo bērzu un ceriņus, saņēmām no absolventiem un viņu vecākiem.

Noslēgumā devāmies uz skolu, kur mūsu absolventu dārzu papildinājām ar jaunajiem stādiņiem un kopīgi baudījām vecāku sarūpēto mielastu. Lai veiksmīga mūsu sadarbība, kopīgi muzicējot un radoši darbojoties arī turpmāk!

Direktore Laila Ulmane