Aloja

Iepirkums Nr. AND/2019/08 “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Alojas Ausekļa vidusskolā”

Ar iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties Alojas novada pašvaldības pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā EIS
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/22530