Alojas administrācija

Izmaiņas Būvvaldes pieņemšanas laikos

Būvvaldes pieņemšanas laiks turpmāk katru ceturtdienu Ungurpils SALĀ no plkst. 15:00 līdz 16:00. Par pieņemšanu citā laikā vai objekta apmeklējumu jāvienojas pa tālruni 29343086 vai 64071996.

Atgādinām, ka Būvvaldes pakalpojumi katru pirmdienu pieejami arī Salacgrīvā no plkst. 8:00 līdz 18:00 (ar pusdienlaiku no 13:00 – 14:00).

UZMANĪBU! 13.jūnijā pieņemšana nenotiks sakarā ar Latvijas Pašvaldību savienības sēdi Rīgā.