Aloja

Par tirdzniecības vietas izveidi un tirgošanos Alojā

Maija sākumā Alojā, Pavasara gadatirgus laikā, blakus Dienas centra ēkai svinīgi atklāja jaunizveidoto tirdzniecības vietu.

Jāatgādina, ka pagājušā gada vasarā pašvaldība saņēma pozitīvu Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta iesniegumu “Tirdzniecības vietas izveide Alojā”. Ar projekta atbalstu pašvaldība pretendēja uz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējumu. Gada nogalē tika uzsākti pie tirdzniecības vietas izveides. Darbu rezultātā izbūvēja stāvlaukumu un atjaunota esošo skatuves grīdu.

Jau sākotnēji iesniedzot projekta iesniegumu, tika uzsvērts, ka šis laukums nebūs kā tradicionāls tirgus laukums, jo pārbūvētā laukuma lielums nav piemērots tik plašam tirgotāju lokam. Tāpat arī nav iespējams nodrošināt satiksmes drošību šajā vietā.

Tirdzniecības vietas izveides galvenais mērķis ir nodrošināt vietējo mājražotāju iespēju piedāvāt savu produkciju tematisko tirdziņu ietvaros, kā piemēru, varam minēt jau šī gada 21. jūnijā gaidāmos Pļaušanas svētkus, kad šajā vietā tiks organizēts pirmais tematiskais tirgus.

Tirgus jau izsenis ir bijusi vieta, kur valda vislielākā rosība, tas ne tikai sekmē vietējās produkcijas atpazīstamību un attīstītu uzņēmējdarbību novadā, bet arī stiprina vietējo kopienu, jo pulcēšanās un kopēja darbošanās rada kopības sajūtu, radošumu un jaunas idejas.

Lai pašvaldība varētu sekmēt un attīstīt vietējo produkcijas atpazīstamību un veicinātu uzņēmējdarbības attīstību novadā, Lauku atbalsta dienestā arī šogad pašvaldība iesniedza projekta pieteikumu, kas paredz iegādāties vienota stila pārvietojamās nojumes, rotātas ar logo Alojas novadā Labi darīts! Tāpat ir iecerēts tikt pie 15 salokāmiem, viegli pārvietojumiem koka mēbeļu komplektiem.  

Sagatavojusi Mārīte Petruševica, Liāna Lilenblate-Sipko