Alojas administrācija

Staiceles mūzikas un mākslas skolā izlaiduma svinības

Turpinot aizsākto skolas tradīciju, 1.jūnijā, Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, Staiceles Mūzikas un mākslas skolā notiek svētki – izlaidums. Muzikālus sveicienus, nu jau saviem lielajiem skolas biedriem bija sagatavojuši paši mazākie Staiceles MMS audzēkņi.
Šogad Staiceles MMS absolvēja 4 Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņi: Elizabete Dreimane, Elvīra Īle, Laine Staģe un Ernests Strokšs. Pirms lielajiem svētkiem un apliecības saņemšanas 29.maijā, notika noslēguma darbu aizstāvēšana. Recenzenti ļoti atzinīgi novērtēja visus noslēguma darbus.