Alojas administrācija

Iepirkums Nr. ANSS 2019/1 “Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas katlu mājai 2019./2020. gada apkures sezonai”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ Alojas Novada Saimniekserviss” , izsludina 9.panta iepirkumu par “Kurināmās  šķeldas iegāde Alojas pilsētas katlu mājai 2019./2020. gada apkures sezonai”

Piedāvājumu var iesniegt līdz 2019.gada 4.jūlijam  plkst.10:00 (darba dienās no 8.00 līdz 17.00, ar pusdienas pārtraukumu no 12.00 līdz 12.45, piektdienās līdz 16:00), nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi SIA “ Alojas Novada Saimniekserviss”, Kalēju ielā 3a, Alojā, Alojas novadā, LV 4064.

Piedāvājumu atvēršana notiks 2019.gada 4.jūlijam  plkst.10:00, SIA “ Alojas Novada Saimniekserviss”,Kalēju ielā 3a,. Alojā, Alojas novadā

Kontaktpersona par iepirkumu : Pēteris Bojārs mob. 26623238, e-pasts: info@anss.lv

 Par nolikumu: Judite Mažeika, 64031522, mob.26426732;  info@anss.lv