Aloja

Ministru kabineta sēdē lemj piešķirt aizņēmumu Alojas Ausekļa vidusskolas pārbūvei

Šodien, 2. jūlijā, Ministru kabineta sēdē valdība lēma izsniegt aizņēmumu 1.3 miljonu eiro apmērā izglītības iestādes investīciju projekta “Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūve” ārkārtas situācijas sakārtošanai un skolas funkcionalitātes nodrošināšanai.

Sēdē finanšu ministrs Jānis Reirs ziņoja par procesiem, kas notikuši šī investīciju projekta sakarā, tāpat izteicās arī Valsts kontroles pārstāvis un izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, sakot ministriem paldies par atbalstu šim projektam. Viņa vēlreiz vērsa klātesošo uzmanību tam, ka skola ir katastrofālā stāvoklī un remonts tajā ir ļoti nepieciešams.

Par šīs dienas valdības lēmumu gandarīta ir arī Alojas novada domes un skolas vadība, tāpat skolēnu vecāki. Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda: “Esmu pateicīgs Ministru kabinetam, Finanšu ministrijai, pārējām iesaistītajām ministrijām un darbiniekiem, ka šajā ārkārtas situācijā ir rasts risinājums. Vienīgi žēl, ka publiski izskanēja nepatiesa informācija par to, ka līgums ar būvnieku parakstīts pirms dome pieņēmusi lēmumu par līgums slēgšanu ar pilnsabiedrību “SAN-NAMI”. Lēmums par līguma slēgšanu domē tika pieņemts pērn 28. novembrī un par balsoja visi 13 tobrīd sēdē klāt esošie domnieki. Savukārt, pamatojoties uz šo lēmumu, 12. decembrī tika parakstīts līgums ar būvdarbu veicēju. “

Viņš arī pateicas skolas vadībai, skolēnu vecākiem un citiem novadniekiem par aktīvi iesaistīšanos jautājuma risināšanā.

Valdības sēdē piedalījās arī Alojas novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Ilze Kapmale un pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītāja Inga Mauriņa-Kaļva.

Jau iepriekš tika ziņots, ka 11. jūnijā valdības sēdē pēkšņi no darba kārtības tika izņemts jautājums par Alojas Ausekļa vidusskolas remontam nepieciešamo finansējumu, jo finanšu ministrs Jānis Reirs un iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens pirms sēdes esot saņēmuši ziņas par iespējamām nelikumībām būvniecības procesā.

Pieprasot nekavējoties risināt ar skolas remontu saistīto jautājumu, Alojas Ausekļa vidusskolas Vecāku padome 13. jūnijā organizēja plašu piketu pie skolas ēkas, kurā piedalījās ap 200 atbalstītāju. Pēc tam 18. jūnijā vecāki devās piketēt pie Ministru kabinetu Rīgā. Lai aizstāvētu savu bērnu intereses, vecāki novadā rīkoja plašu parakstu vākšanas kampaņu. Kopumā atbalsta vēstuli parakstīja vairāk nekā 600 vietējo iedzīvotāju. Atbalsta vēstule skolas remontam tika iesniegta valsts institūcijās. Par Alojā izveidojušos ārkārtas situāciju un valdības lēmumu skaļi ziņoja arī masu mediji.

Alojas Ausekļa vidusskola ir lielākā izglītības iestāde novadā un vienīgā, kas realizē vispārējo vidējo izglītību. Tajā patlaban mācās 267 skolēni.  Aizvadītajā mācību gadā izglītošanās process notika lielā saspiestībā – foajē, ģērbtuvēs, mūzikas un mākslas skolā, kā arī citās nepiemērotās telpās. Lielās skolas ēkā mācības nevarēja turpināties, jo drīzumā bija jāuzsāk remontdarbi. Ēkas ekspertīzē konstatēja virkni nepilnību, kas norādīja uz ēkas bīstamību un katastrofālo stāvokli. Nācās sadzīvot ar daudzām neērtībām. Atjaunotas, drošas un  modernas skolas vārdā pacietīgi un saprotoši bija visi – skolēni, vecāki un pedagogi.

Sagatavojusi Liāna Lilenblate-Sipko, Alojas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste