Aloja

Salacā papildināti zivju taimiņu resursi

2019. gada 5. jūnijā, klāt esot zinātniskā institūta “BIOR” zivju audzētavas “Kārļi” vadītājam Jānim Balodim, Valmieras RVP resursu kontroles sektora vadītājam Tomam Arnavam un Alojas novada domes priekšsēdētājam Valdim Bārdam, Salacas upē tika ielaisti 6000 taimiņu mazuļi, īstenojot Zivju fonda finansēto projektu “Taimiņu resursu papildināšana Salacas upes baseinā”.

Salacas upe ir viena no lašu dabiskā nārsta upēm Latvijā, un tās baseina mazajām upēm ir svarīga nozīme taimiņu resursu atražošanā. Alojas novada dome piedalās taimiņu resursu atražošanā Salacas upē, lai veicinātu licencētās makšķerēšanas attīstību arī turpmāk, kā arī tūrisma un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu novadā.

Projekta kopējās izmaksas ir 10890 EUR, t.sk. Valsts Zivju fonda finansējums – 9801 EUR, Alojas novada domes finansējums – 1089 EUR.

Sagatavojusi Dace Rubene