Aloja

Grants ceļu pārbūves projekts tuvojas izskaņai

Alojas novada domes īstenotais projekts “Alojas novada grants ceļu pārbūve” ir tuvu finiša taisnei. 14.08.2019. tika apsekots pabeigtais “Zariņi-Veclāči” ceļa posms 0,0-1,65km, Alojas novadā. Ceļus novērtēt bija ieradušies Alojas novada domes pārstāvji, būvuzraugs no SIA “1PAC” , projektētājs un autoruzraugs no SIA “Ceļu komforts”, kā arī grants ceļu būvdarbu veicējs SIA “Limbažu ceļi”.

Alojas novada dome īsteno projektu “Alojas novada grants ceļu pārbūve” (ID.Nr.18-09-A00702-000060) Eiropas Savienības atbalsta pasākumā “Pamatpakalpojumu un ciematu atjaunošana lauku apvidos” (2015.gada 18.augusta MK noteikumi Nr.475).

Projekta kopējās izmaksas ir 937 496,34 EUR, no tām publiskais finansējums 836 967,00 EUR, bet Alojas novada domes līdzfinansējums 100 529,34 EUR.

Pārbūves darbi jāpabeidz līdz 2019. gada 1. decembrim.

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē”

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Informāciju sagatavoja:

Aiva Miškovska