Aloja

Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā 2019. gadā ir noslēdzies

Arī šogad tika organizēts “Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā”, pietikšanās konkursam norisinājās līdz 31.jūlijam. Konkursa pieteikumu varēja iesniegt fiziska persona, kura Alojas novadā ir deklarējusi savu dzīves vietu vismaz 6 mēnešus un ir apņēmusies uzsākt komercdarbību Alojas novadā. Konkursam paredzētais finansējums no Alojas novada domes bija 2500 eiro vienam konkursa uzvarētājam. Tika saņemts viens konkursa pieteikums.

19. augustā norisinājās konkursa izvērtēšana, pieteikumu izvērtēja konkursa vērtēšanas komisija, kuras sastāvā bija: Jurģis Rācenis (Alojas novada domes priekšsēdētāja vietnieks, konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs), Linda Zaķe (ALTUM Vidzemes reģiona centra klientu darījumu vadītāja), Mikus Dubickis (Vidzemes augstskolas eksperts studiju kvalitātes jautājumos), Māris Siktārs (SIA “Draugu dārzs” valdes loceklis), Jurģis Priedītis (Valmieras biznesa inkubatora vadītājs). Konkursa pieteikuma izvērtēšana sākās ar konkursa pretendentes Ilzes Ozolas biznesa idejas prezentāciju, pēc prezentācijas Ilze saņēma jautājumus un komentārus no komisijas locekļiem, kam sekoja komisijas apspriešanās un lēmums. Noslēdzoties konkursa izvērtēšanai, konkursa komisija pieņēma lēmumu atbalstīt Ilzes Ozolas biznesa projektu.

Sabīnes Stūres teksts