Alojas administrācija

Pagarināta pieteikšanās konkursam “Alojas novada prezentācijas materiālu piedāvājuma ideju konkurss”

Tiek pagarināta pieteikšanās Alojas novada pašvaldības rīkotajam konkursam “Alojas novada prezentācijas materiālu piedāvājuma ideju konkurss”.

Konkursa mērķis ir izveidot prezentācijas materiālu un to komplektu daudzveidību, atbalstīt Alojas novada uzņēmējus, amatniekus, mājražotājus, iegūstot pēc iespējas labākas idejas prezentācijas materiālu piedāvājumam, kas popularizētu Alojas novadu.

Konkursā var piedalīties ikviens interesents, neatkarīgi no vecuma, izglītības vai tautības: uzņēmumi, saimnieciskās darbības veicēji, apvienības, biedrības.

Konkursa dalībnieki, kurus vērtēšanas komisija atzīst par uzvarētājiem, saņem tiesības piedāvāt savu preci Alojas novada tirdzniecības vietām, kas aprīkotas ar speciāli noformētu stendu.  Tirdzniecības vietas pārstāvis slēdz līgumu ar preču ražotāju, kas paredz nodrošināt sadarbību vismaz vienu gadu.

Konkursa dalībniekiem pieteikumus jāiesniedz līdz 16.09.2019. konkursa nolikuma noteiktajā kārtībā.

Konkursa nolikums

Nolikums Par preču zīmes “Alojas novadā Labi darīts!” lietošanu

Grafiskā identitāte logo “ALOJAS NOVADS AUGŠUP”

Konkursa kontaktpersona: Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre. Mob. tālr.: 25749131, e-pasts: sabine.sture@aloja.lv