Alojas administrācija

Jaunais mācību gads skaitļos

Novadā izglītības iestāžu pirmsskolas grupas šajā mācību gadā apmeklē 195 audzēkņi, no tiem obligātajā apmācībā no piecu gadu vecuma iesaistīti 83 audzēkņi.

Novada vispārizglītojošajās skolās šogad mācās 419 skolēni. Salīdzinot ar iepriekšējiem mācību gadiem, skolēnu skaitam ir tendence samazināties.

Skolēnu sadalījums pa klašu grupām: 1. – 4. klasēs mācās 148 skolēni, jeb 35,3 % no visa novada skolēnu skaita, 5. – 9. klasēs  – 241 (57,5%), bet vidusskolas posmā  – 30(7,2%).

Mācības 1. klasē šoruden uzsāka 37 skolēni. Viskuplākais pirmklasnieku pulciņš tradicionāli ir Alojas Ausekļa vidusskolā – 24, Staiceles pamatskolā – 9, Ozolmuižas pamatskolā – 4.

Mācības vidusskolas 10. klasē šogad uzsāka 13 skolēni.

Informāciju sagatavoja:

Ilze Kapmale,

Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja