Alojas administrācija

Alojas novada domes skolēnu autobusu maršruti 2019./2020. mācību gadam

40 vietīgais autobuss HN 8720 (autobusa vadītājs Modris Dūrēns)

Uz skolu

6.30 Ungurpils- Staicele –  Mērnieki- 7.15

7.35 Staicele- Ungurpils
8.00 Alojas Dienas Centrs – Urga 8.10–  Braslava 8.20- Vilzēni 8.25
8.40 Alojas autoosta

Mājās

15.45  Aloja- Ungurpils
16.00  Staicele- Rozēni -Mērnieki16.20 – Staicele16.40

Mājās b/d:

16.55  Aloja autoosta – Vilzēni17.00– Braslava- Urga

17.30  Aloja DC – Ungurpils17.40

19 vietīgais autobuss HR 4298 (autobusa vadītājs Artis Bērziņš)

Uz skolu

7.00 Aloja – Puikules stacija7.15

7.20 Ozolu krusts –Buiva7.25  – Ozolmuiža 7.30–Paegļi7.40

8.00 Lindes – Smilgas 8.05

8.10 Alojas  autoosta

8.15 Mazbrieži- 8.25 Bokardi

8.35 Alojas autoosta –Alojas PII

Mājās

16.10 Alojas autoosta –Alojas PII  -Mazbrieži
16.35 Aloja autoosta -Kaķīši –Smilgas –Lindes – Puikules stacija

17.00 Paegļi-Ozolmuiža 17.10–Buiva– Puikules stacija

17.40 Aloja

19 vietīgais autobuss HR 4299 (autobusa vadītājs Atis Zariņš)

Uz b/d:

7.20 Puikules stacija- 7.30 Puikules Līvānu mājas- 7.40  Puikules pagasta centrs- 8.00 Vilzēni

Uz skolu

8.20 Puikules stacija- 8.30 Puikules Līvānu mājas – 8.35 Puikules pārvalde
8.45 Alojas a/osta

Mājās skola:

16.25 Alojas autoosta –– Puikules pārvalde- Puikules Līvānu mājas – Puikules stacija

Mājās b/d:

17.20 Vilzēni  -Puikule- Puikules stacija17.50

18.10 Aloja

8 vietīgais mikroautobuss GU 2510 (autobusa vadītājs Jānis Saliņš)

Uz skolu

7.50 Ozolmuiža- Jenči –Blanka- Vilzēni- Ozolmuiža

Mājās
16.30 Ozolmuiža- Vilzēni- Jeņči –Blanka-  Vilzēni-  Ozolmuiža 17.30

Piezīme: autobusu maršrutos var tikt veiktas korekcijas