Alojas administrācija

Notiks Alojas novada uzņēmēju kopsapulce

2019. gada 19. septembrī, plkst. 18.00, Uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “Sala” (Liepu iela 3, Ungurpils) notiks Alojas novada uzņēmēju kopsapulce. Visi Alojas novada uzņēmēji ir aicināti apmeklēt uzņēmēju kopsapulci.

Uzņēmēju kopsapulce tiks atklāta ar Alojas novada domes priekšsēdētāja Valda Bārdas uzrunu, pēc kuras sekos darbseminārs uzņēmuma augsmes sekmēšanai PhD kandidāta Mikus Dubicka vadībā.

Mikus Dubickis ir doktora grāda kandidāts Rīgas Tehniskajā universitātē, kur viņš pēta jaunu zināšanu un tehnoloģiju apguvi un inovāciju. Viņš ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tehnoloģiju pārneses programmas Konsultatīvās padomes loceklis, darbojas Latvijas Jauno zinātnieku apvienībā, kā arī citās sabiedriskās organizācijās un aktivitātēs, tajā skaitā kā mentors un biznesa plānu vērtētājs. Mikus ir izstrādājis un vada mārketinga, inovācijas, biznesa modelēšanas un sociālā dialoga studiju kursus kopš 2013. gada. Ieguvis arī pieredzi darbā ar ārvalstu studentiem gan Latvijā, gan ārvalstīs. Desmit gadus darbojas augstākās izglītības kvalitātes vadībā un vērtēšanā gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Darbseminārā tiks apskatīti dažādi praktiski biznesa vadības aspekti, kas sekmē uzņēmumu augsmi – pircēju apmierinātības un peļņas  pieaugumu. Tostarp seminārā tiks aplūkoti risinājumi darba ražīguma pieaugumam un inovāciju ieviešanai, kā arī mārketinga risinājumi apgrozījuma palielināšanai. Seminārs tiks organizēts kā interaktīva un praktiska nodarbība – uzņēmēji jau semināra laikā varēs identificēt uzdevumus, kas jāplāno sava uzņēmuma augsmei.  

Pēc darbsemināra Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda uzņēmējiem pastāstīs par reģionālo reformu un tās iespējamo ietekmi uz Alojas novadu.

Uzņēmēju kopsapulci turpinās uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Ilze Caune, kura sniegs atskaiti par Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes darbu.

Savukārt kopsapulci noslēgs uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļu un priekšsēdētāja pārvēlēšanas. Ik viens Alojas novada uzņēmuma pārstāvis ir aicināts izvirzīt savu kandidatūtru uzņēmēju konsultatīvās padomes pārvēlēšanās.

Sabīnes Stūres teksts