Alojas administrācija

Staiceles 481. mazpulks piedalās pasākumā, kas veltīts K. Ulmaņa 142. dzimšanas dienai

Agrā 1. septembra rītā, Staiceles 481. mazpulks devās uz Dobeles novada Bērzes pagasta “Pikšām”, kur tika atzīmēta Kārļa Ulmaņa 142. dzimšanas diena. Šī bija piektā reize, kad Staiceles mazpulks ņem dalību pasākumā.

Piedalījāmies ziedu paklāja veidošanā kopā ar citiem Latvijas mazpulkiem. Šogad paklāja tēma- Latvijas mazpulkiem 90, tāpēc tika veidots četrlapu āboliņš, kas ir mazpulku simbols. Tradicionāli mazpulcēni piedalījās Lauku labumu tirdziņā, kur pārdeva vasarā audzēto vai paša rokām gatavoto.

Ikvienam bija iespēja iepazīties ar muzeja ekspozīcijām, šogad muzeja krājumu ir papildinājusi ekspozīcija par Latvijas mazpulku vēsturi.

Pusdienas laikā pulcējāmies pie Kārļa Ulmaņa pieminekļa, kur klātesošos sveica mājas saimniece un pasākuma goda viesi. Ar skaistām un patriotiskā dziesmām mūs sveica Zemessardzes 51.kājnieku bataljona vīru ansamblis “Dobeles zemessargi”.

Pēc svinīgās pasākuma daļas mūs priecēja Dobeles pilsētas kultūras nama bērnu deju kolektīvs “Drellīši” un jauniešu deju kolektīvs “Drīziņš”. Muzicēja grupa “Rumbas kvartets”.

Viesturs Titovs par pasākumu saka: “ Pasākums bija ļoti patriotisks, izziņas bagāts un pozitīvām emocijām pārpilns”.

Rojam Bušam ļoti patika “Dobeles zemessargu” vīru ansambļa patriotiskās dziesmas, Kristapam Balabolinam patika mazpulcēnu veidotais ziedu paklājs.

“Pikšās” valda īpaša atmosfēra, cilvēki ir ļoti draudzīgi, labestīgi. Manuprāt, jebkuram latvietim, kas sevi dēvē par valsts patriotu, ik pa laikam vajadzētu iegriezties “Pikšās” un smelties enerģiju, kas valda šajā sētā.

Nezaudē dūšu. Daudzreiz tikai pati beidzamā atslēga visā sainī ir tā, ar kuru var durvis atslēgt. K.Ulmanis

Informāciju sagatavoja:

Anda Timermane

Staiceles 481.mazpulka vadītāja