Aloja

Zinību diena Alojas Ausekļa vidusskolā

Alojas Ausekļa vidusskolā Zinību dienas rīts sākās ar svinīgu 24 pirmklasnieku uzņemšanu un viņu skolotājas Ineses Strazdiņas sveikšanu. Katru 1. klases skolēnu pārējo skolēnu pulkā ieveda vecāki. Viņus ar smaidu sagaidīja 12.klases skolēni. Pēc skolas direktores Inas Šternfeldes svinīgās uzrunas, pirmklasnieki kopā ar 12. klases skolēniem nodziedāja Renāra Kaupera populāro dziesmiņu “Alfabēts”. Drosmīgākie pirmklasnieki kuplajai skolas saimei deklamēja dzejoļus par rudeni un skolu. 
Svinīgajā pasākumā skolas vadība īpaši sveica jaunos skolotājus un katras klases audzinātāju, sakot jau iepriekš lielu paldies par darbu un vēlot izturību, jo klases audzināšanas darbs pedagoģijā tiek uzskatīts par nenovērtējamu, jo tas neaprobežojas tikai ar audzināšanas stundas novadīšanu. Tās ir sarunas, padomi, uzklausīšana, palīdzīgas rokas sniegšana, disciplinēšana…
Izturību un motivāciju jaunajā mācību gadā vēlēja arī Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda un biedrības “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai” vadītāja Ineta Miezīte. Tāpat pirmklasniekiem sveicienu bija atnesuši piecgadnieki un sešgadnieki no pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis”.
Pasākuma otrajā daļā skolēni tikās ar savām skolotājām klasēs, bet vecāki pulcējās uz tradicionālo kopsapulci, lai uzzinātu jaunā mācību gada aktualitātes un svarīgāko informāciju. 

Teksts un foto:

Liāna Lilenblate-Sipko