Aloja

Cenu aptauja Nr.CA/2019/36 “Energosertifikāta izstrāde uzņēmējdarbības atbalsta centram – bibliotēkai “SALA””

Publicēts 11.09.2019. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2019. gada 18. septembrim plkst. 10:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064; iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome @aloja.lv

Ēkas būvprojekts pieejams šeit