Alojas administrācija

Tikšanās ar dzejnieci Annu Auziņu

Dzejas dienu mēneša izskaņā Alojas Ausekļa vidusskolas vecāko klašu skolēni tikās literārā sarunā ar dzejnieci Annu Auziņu. Anna Auziņa studējusi Latvijas Kultūras akadēmijā, literatūrzinātni Latvijas Universitātē doktora programmā. Pašlaik pasniedz literatūras vēsturi un radošo rakstīšanu Latvijas Kultūras akadēmijā. Ir absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmiju, piedalījusies glezniecības izstādēs, bijušas arī personālizstādes, bet nu jau kādus divpadsmit gadus ar gleznošanu nenodarbojas. Ar sevi iepazīstinot, dzejniece atklāja, ka dzeju raksta kopš četrpadsmit gadu vecuma, nedaudz salīdzinot tās ar palaidnībām, kas atņēmušas laiku kādām vērtīgākām nodarbēm. A. Auziņa savu dzeju publicē kopš 1991. gada un līdz šim iznākuši dzejas krājumi Atšķirtie dārzi (1995), Slēpotāji bučojas sniegā (2001), Es izskatījos laimīga (2010) un Annas pūra govs (2017). Dzejniece saņēmusi vairākas prestižas literārās balvas. Klāt esošiem bija iespēja ieklausīties pašas autores dzejas lasījumā un stāstā, kā radies un veidojies katrs no dzejas krājumiem, vairāk gan pakavējoties pie ceturtā dzejas krājuma Annas pūra govs. Tituldzejolis atklāja, ka tā Anna, kas minēta nosaukumā, ir autores vecmāmiņa, tēta mamma. Šajā dzejas krājumā tiek risinātas vairākas tēmas – cilvēka iekšējā brīvība, prieks, neprāts, izmisums un samierināšanās; dzīves cikls un nāve; dzimtas un tautas vēsture kā mantojums. Krājumam ir arī neparasts daudzkrāsu noformējums un 12 dzejoļi tajā ir ierakstīti kalendāra – plānotāja veidā, kurā mēnešu nosaukumi ir aizstāti ar dzejoļu nosaukumiem, iespiesti autores rokrakstā ar dažādu krāsu pildspalvām un flomāsteriem, papildinot ar nelieliem autores zīmējumiem. Tikšanās noritēja ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu Alojas pilsētas bibliotēkas projektā jauniešiem Literārās tikšanās «Ieklausīties un sadzirdēt». Sarmīte Frīdenfelde