Alojas administrācija

Septembris PII “Auseklītis”

Alojas PII „Auseklītis” 2019. mācību gads iesācies ļoti radoši un patīkami, vasaras beigās iestādes darbinieki sagaidīja bērnus pasākumā „Nāc ar mani draudzēties, kur bērni kopā ar darbiniekiem, pasaku tēlu noskaņās apciemoja katru darbinieku, kuri bija sagatavojuši ne tikai sportiskas, bet arī radošas un ļoti mākslinieciskas aktivitātes.

Lielu pārsteigumu jaunajā mācību gadā un pozitīvas atsauksmes bērnu vidū guva bērnudārza teritorijas spēles uz asfalta. Nu jau asfalta izpēte un izpriecāšanās, izlēkājot „klasītes” ,atrodot savu burtiņu uz „burtu tārpiņa” un alfabēta dziesmiņas dziedāšana, soļojot pa tārpiņa muguru, kļuvusi par izpriecu pastaigas laikā.

Sākoties rudenīgajam laikam, kad apkārtni rotā krāšņie ziedi, tika veidots ziedu paklājs, katra grupiņa, izvēloties sev, patīkamāko zīmējumu no ziediem veidoja to bērnudārza zālājā. Redzējām bērnu veidotu ziedu vainagu, kas vēlāk pārtapa par mārīti. Tika izveidots Auseklītis un neiztikām arī bez ziedu zaķīša, kurš priecēja, ne tikai lielas, bet arī mazas actiņas.

Lietainās rudens dienas neapstādināja bērnus un viņu tētus izbaudīt kopīgus pasākumus, veltītus Tēvu dienai. Grupā „Bitītes” – bērni ar vecākiem iejutās pirātu lomās, kur kopīgi devās meklēt dārgumus, iesaistījās sportiskās, radošās un mākslinieciskās aktivitātēs. Bērni kopā ar tētiem pasākumu noslēdza, izsakot viens otram svinīgu solījumu, kura pildīšanu apstiprināja ar pirkstu nospiedumu.

Grupā „Mārītes” lietainie laika apstākļi netraucēja izbaudīt kopā būšanas prieku, un ļaut smiekliem un pozitīvām emocijām baudīt sagatavotās aktivitātes. Pasākuma beigās visi cienājās ar cepumiem un saņēma diplomus, kurus par piemiņu izrotāja ar kopīgi zīmētu zīmēju.

Grupā „Zaķēni” devās kopīgās dejās un rotaļās, kurās piedalījās arī ciemos atnākušais zaķis, kurš visus pacienāja ar siltu tēju un cepumiem. Tā mēs „Auseklītī” aizbiedējām lietainās dienas un ienesām tajās smaidu ne tikai bērnu, bet arī vecāku sejās.

Alojas PII „Auseklītis” sportiskie, stiprie un kustīgie bērni kopā ar skolotājām bija iemācījušies vingrojumus olimpiskai dienai, lai visi kopīgi vienotos dejā. Izmantojot sportiskā rīta iedvesmu pēc kopīgās vingrošanas, visi devās izbaudīt sporta priekus un par godu sportistiem spīdošo saulīti.

30.septembrī Miķelis bija ieradies arī pie „Auseklīša” bērniem, kurus priecēja ar kopīgām rotaļām un dejām. Miķeļdienas ietvaros grupas „Mārītes” bērni kopā ar skolotājām bija sagatavojuši izrādi , kurā uzjautrināja pārējos pasākuma apmeklētājus, izspēlējot “Pasaku par rāceni”. Miķelis arī pozitīvi novērtēja speciāli Miķeļdienai veltītu dārzeņu izstādi.

Lai arī jums tik pat saulains rudens kā mums septembris!

Informāciju sagatavoja: PI skolotāja Sandija Eglīte