Aloja

15. gadu Alojā skanēs jauno autoru kora dziesmas

2019. gada 12. oktobrī, plkst. 16:00, Alojas vidusskolas sporta hallē, koncertā “Rudens krāsas” Latvijas mūzikas skolu kori pirmatskaņos 2019. gadā jaunrades dziesmu  konkursam “Kas mēs bijām, būsim, esam” iesniegtās  vienaudžu dziesmas.

Konkurss veltīts alojiešu novadniekam, dzejniekam Auseklim. Tā mērķis – sekmēt jaunu kora dziesmu radīšanu bērnu koru repertuāram un veicināt mūzikas skolu koru māksliniecisko izaugsmi.

Konkursa ideja – jaunie raksta jaunajiem. Ciešā sadarbībā ar dziesmas autoru kori sagatavo dziesmu izpildīšanai konkursā. Dziesmas, meistarklasē tiekoties ar jaunajiem autoriem un viņu pedagogiem, analizē konkursa žūrija – komponisti Selga Mence, Ēriks Ešenvalds un kordiriģente Māra Skride, un sniedz jauniešiem vērtīgu pieredzi talanta tālākai attīstīšanai.

Koncerta 1.daļa būs konkursa 2.kārta, kurā 12 jaundarbus konkursa žūrijas vērtējumam izpildīs Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas meiteņu koris Vivace (diriģente Andra Fenhāne), Alojas mūzikas un mākslas skolas koris (diriģente Anita Āriņa), Rīgas Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas koris (diriģente Inga Krastiņa), Salaspils mūzikas un mākslas skolas koris (diriģente Rūta Bugavičute), Ādažu mākslas un mūzikas skolas koris (diriģente Laura Tērauda), Vidzemes jūrmalas mūzikas un mākslas skolas koris (diriģente Baiba Urka), Strenču mūzikas skolas koris Somnium (diriģente Inese Niklaviča), Smiltenes mūzikas skolas koris (diriģentes Baiba Žēbina), Cēsu 1.vidusskolas koris Con Anima (diriģente Ilga Šķendere), Valmieras mūzikas skolas koris SolLaRe ( diriģente Irēna Zelča) un Jelgavas mūzikas vidusskolas bērnu koris Allemanda ( diriģente Edīte Bergmane).

Konkursa uzvarētāji divās vecuma grupās saņems Alojas novada domes prēmijas.

Koncerta 2.daļā  savas  programmas izdziedās Valmieras mūzikas skolas koris “SolLaRe” un Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas koris “Vivace”.

Izdevniecība “Musica Baltica” prezentēs jau trešo konkursā godalgoto dziesmu nošu krājumu “Jaunie jaunajiem”.

Koncerta noslēgumā apvienotie kori izpildīs 2005.gada uzvarētāju dziesmu – Andra Kontauta “Cīrulīt’s, modrainīt’s” un veltījumus konkursam – Selgas Mences “Saulīte” un Annas Veismanes “Tu lasi”.

Konkursu finansē Alojas novada dome un  atbalsta SIA “Aloja – Starkelsen”.

Godinot savu novadnieku, latviešu gaismas saucēju dzejnieku Ausekli un saglabājot Vispārējo latviešu Dziesmu svētku pamata – a cappella kora dziedāšanas tradīciju, konkursu kopš 2005.gada rīko Alojas pašvaldība sadarbībā ar Latvijas mūzikas skolām.

Informāciju sagatavoja:

Alojas kultūras nama direktore

Ineta Laizāne

mob.29335600

ineta.laizane@aloja.lv