Aloja

Cenu aptauja Nr.CA/2019/39 “Logu un durvju nomaiņa dzīvojamām mājām Nākotnes 7 un Nākotnes 9 Puikules stacijas ciemā, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā”

Publicēts 08.10.2019. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2019. gada 16. oktobrim plkst. 10:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064; iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome @aloja.lv