Alojas administrācija

Jaunatnes lietu speciāliste pārrodas mājās ar vērtīgām zināšanām

Šī gada jūnijā mājaslapā jaunatne.gov.lv tika ievietota informācija par Appetiser mācībām, kurām varēja pieteikties līdz šī gada augustam, un tajās tiktu sniegta pirmā pieredze starptautisku projektu iespējās, kā arī motivēti dalībnieki rakstīt programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu pieteikumus. Alojas novada Jaunatnes lietu speciāliste Monta Meldere uzskatīja šo par interesantu veidu, kā apgūt jaunas prasmes, tādēļ pieteicās apmācībām, kas norisinājās no 2019. gada 14. līdz 18. oktobrim Grieķijā.

Mācību mērķis bija radīt izpratni par to, ko nozīmē strādāt ar jauniešiem starptautiskā vidē. To laikā dalībnieki mācījās viens no otra pieredzes un tika radīta sajūta, kā ir organizēt starptautisku projektu.

 “Appetiser” apmācības sniedza iespēju

– izbaudīt neformālo un starpkultūru mācīšanos;

– iegūt pirmo pieredzi starptautisko jauniešu projektu īstenošanā;

– apmainīties ar pieredzi, kā vietējās jauniešu aktivitātes ietērpt starptautiskā kontekstā;

– izpētīt iespējas, kā savas idejas iekļaut starptautiskajā jaunatnes darbā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektos;

– analizēt labās prakses piemērus, kas īstenoti ar programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” atbalstu;

– uzzināt, kādus ieguvumus starptautiskie projekti sniedz vietējā darbā ar jauniešiem.

Mācībās piedalījās 22 dalībnieki no 12 dažādām valstīm – Bulgārijas, Francijas, Grieķijas, Horvātijas, Igaunijas, Īrijas, Latvijas, Lietuvas, Nīderlandes, Spānijas, Ungārijas un Zviedrijas.

Pirmajā dienā, 14. oktobrī, notika dalībnieku ierašanās un kopīgas vakariņas viesnīcā “Hotel Novotel Athens”. Jāpiebilst, ka visas nedēļas garumā, šī viesnīca bija galvenā mācību, ēdienreižu un brīvā laika pavadīšanas vieta.

Mācību pirmā diena, 15. oktobris, sākās ar grupas saliedēšanas aktivitāti “Cik garš ir Alfrēds?”, kuras laikā grupai kopīgi darbojoties, bija jāizpilda dažādi uzdevumi, lai nopelnītu pavedienus, kas bija daļa no formulas, lai atrastu Alfrēda garumu. Pēc grupas aktivitātes, katram dalībniekam bija jāprezentē savu pārstāvošo organizāciju. No Latvijas tika pārstāvēta un prezentēta Alojas novada dome un Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrs, bet prezentācijas notika līdzīgi kā gadatirgū, kur pie sev interesējošiem stendiem bija iespējams pieiet un uzdot sev aktuālos jautājumus. Vēlāk sekoja arī dalīšanās pieredzē.

Mācību otrā diena sākās ar iejušanos multikulturālā vidē, kur visi dalībnieki tika sadalīti pa izdomātām kultūrām – zilo, sarkano un zaļo. Bija jāizveido atpazīšanās zīmes, jāapgūst katras kultūras uzvedības pazīmes, un ņemot vērā kultūru krasās atšķirības kopīgi jāizstrādā projekta aktivitātes un programma.

Mācību trešajā dienā tika uzaicināti viesi no Grieķijas nevalstiskajām organizācijām, kuri prezentēja savas organizācijas un dalījās pieredzē, kā arī stāstīja par saviem nākotnes plāniem. Tāpat interaktīvas viktorīnas veidā tika pārbaudīta dalībnieku veiklība un zināšanas par starptautiskiem projektiem izmantojot spēļu veidošanas programmu Kahoot!. Tika pārrunāta starptautisko projektu nozīme darbā ar jaunatni un mācību dalībniekiem izsniegtas Youthpass apliecības par piedalīšanos mācībās.

Lai gan mācību programma bija gana saspringta, brīvajā laikā dalībniekiem izdevās aplūkot Akropoli, izstaigāt senās ieliņas, izpeldēties Saronika līcī un noķert mazliet saules.

Pēc šīm mācībām, Jaunatnes lietu speciāliste jau ir tikusies ar Alojas Ausekļa vidusskolas audzinātājām, kā arī plāno rīkot tikšanos ar citu skolu skolotājām, kā arī savas zināšanas pielietot darbā ar Alojas novada jauniešu domi un noteikti vēlas jauniešus iesaistīt Eiropas brīvprātīgajā darbā.

Jaunatnes lietu speciāliste Monta Meldere ir ļoti pateicīga par iespēju gūt pieredzi gan Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai, gan Hellenic National Agency, gan Alojas novada pašvaldībai.

Mācības APPETISER –  tika finansētas ar Eiropas Komisijas „Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Sagatavoja Jaunatnes lietu speciāliste Monta Meldere