Alojas administrācija

Latvijas pašvaldību dalība PLATFORMA forumā Viļņā

No 23. līdz 25. oktobrim Viļņā (Lietuvā) notika pašvaldību apvienības PLATFORMA, Lietuvas Ārlietu ministrijas un Lietuvas Pašvaldību savienības organizēts Eiropas Savienības un Austrumu partnerības valstu vietējo līderu forums “Lokalizējot ilgtspējīgas attīstības mērķus Eiropas Savienības un Austrumu partnerības valstu pašvaldībās: izaicinājumi un iespējas”, kurā piedalījās arī Latvijas pašvaldību delegācija. Forums bija kā sagatavošanās kongresam par ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, kas notiks 2020. gada 6.–8. maijā Insbrukā.

Pasākums tika organizēts sakarā ar desmitgadi, kopš ES oficiāli izveidojusi Austrumu partnerības programmu ar mērķi tuvināties un palīdzēt sešām bijušajām padomju republikām – Ukrainai, Baltkrievijai, Moldovai, Gruzijai, Armēnijai un Azerbaidžānai –, mudinot tās veikt demokrātiskas reformas, pretī saņemot ekonomisko atbalstu un ciešāku sadarbību. Dažas valstis – autoritārā Azerbaidžāna un Krievijas sabiedrotās Baltkrievija un Armēnija – Austrumu partnerības programmā nav aktīvi iesaistījušās, savukārt Ukraina, Gruzija un Moldova parakstījušas asociācijas līgumus ar Eiropas Savienību un ieguvušas arī bezvīzu režīmu.

Dalībnieki debatēja par ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu pieeju Austrumu partnerībā, iepazīstināja ar pašvaldību iniciatīvām un apsprieda Austrumu partnerības turpmāko struktūru pēc 2020. gada. Vietējām pašvaldībām ir svarīga loma ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, ekonomiskajā un sociālajā attīstībā un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā. Gruzijas, Moldovas un Ukrainas pašvaldības saskaras ar kompetences trūkumu ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanā, tādēļ šo valstu pārstāvji aicināja atvieglot Austrumu partnerības valstu vietējo un reģionālo pašvaldību piekļuvi Eiropas Savienības apmaiņas un atbalsta programmām, jo īpaši šīm trim valstīm, kas parakstījušas asociācijas līgumus ar ES.

Forumā izskanēja skaidrs vēstījums: Austrumu partnerība nozīmē aktīvu sadarbību starp Eiropas Savienības un Austrumu partnerības valstīm, tā ir iekļaujoša, vērtībās balstīta un uz attīstību virzīta.

Pasākumā Latvijas pašvaldības pārstāvēja Rīgas domes deputāts Dainis Turlais, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas galvenais telpiskās attīstības plānotājs Andris Ločmanis, Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda, Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis, Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits, Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece, Ventspils novada domes deputāts Andris Jaunsleinis, Jaunpils novada domes Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja Baiba Rasa, Ozolnieku novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītāja Inese Baumane, Jelgavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājas vietniece Anita Škutāne un LPS pārstāvji Guntars KrasovskisOlga Dzenovska un Elita Kresse.

Elita Kresse,

LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos