Aloja

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde notiks 14.novembrī

Uzņēmēji laipni aicināti piedalīties Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, kas notiks 14. novembrī plkst. 17:30, Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centrā- bibliotēkā “SALA” (Liepu iela 3, Ungurpils).

Darba kārtība:

  1. Aktualitātes uzņēmēju vidū;
  2. Par sadarbību ar skolu;
  3. Par Uzņēmēju konsultatīvās padomes izvirzīto mērķu veicamajiem uzdevumiem;
  4. Par Alojas novada domes iepirkumu konkursu organizēšanu- Alojas novada domes izpilddirektors Māris Beļaunieks;
  5. Citi jautājumi: nākamās sēdes laiks un vieta.

Uzņēmēju padomes sēdi apmeklēt aicināti arī pārējie uzņēmēji, kas nav Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi!

Kontaktpersona: Alojas novada komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre tel.25749131, e – pasts sabine.sture@aloja.lv