Aloja

Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās

2019. gada 29. oktobrī Alojas novada pašvaldība un Rīgas plānošanas reģions noslēdza vienošanos par konkursa “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” atbalsta izmaksu. Piešķirtais atbalsts jāizmanto aktivitātēm, kas vērstas uz remigrācijas sekmēšanu.

Atbalsta finansējums: 8050 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 2019. gada novembris – 2020. gada maijs

Projekta īstenotājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)  sadarbībā ar plānošanas reģioniem un pašvaldībām

Vairāk informācijas par projektu: http://rpr.gov.lv/remigracija/www.paps.lv