Alojas administrācija

Meža dienas 2019

Jau 2017.gadā Alojas novada pašvaldība iesaistījās Meža attīstības fonda pasākuma “Meža dienas 2017” projektā un Alojas skolas parkā tika uzstādīti 4 oša koka soli. Tā kā uzstādītie koka soli ir ļoti iemīļota vieta gan skolēnu, gan pieaugušo vidū, tos plānots papildināt. Šī gada projekta ietvaros Alojas skolas parks tika papildināts ar 7 gab. masīvā oša soliem. Soli noder gan skolēniem atpūtas brīžos starpbrīdī, gan arī dažādām ārpustelpu aktivitātēm un pasākumiem, kuras tiek organizētas parka teritorijā.

Projekta finansētājs: Latvijas Pašvaldību savienība

Sadarbības partneri: Alojas novada pašvaldība, Alojas Ausekļa vidusskola, SIA “Draugu dārzs”.

Finansējums: 900 EUR.

J. Mošuras teksts un foto