Aloja

Alojas novada mazpulcēni, skolu jaunieši un domes pārstāvji tiksies projekta “Uzdrīksties iesaistīties!” ietvaros!

Trešdien, 13. novembrī, Alojas novada Staicelē tiksies Alojas novada mazpulcēni, skolu jaunieši un domes pārstāvji projekta “Uzdrīksties iesaistīties!”  ietvaros. Ar šo projektu vēlamies vērst jauniešu uzmanību uz savām tiesībām kā jauniem Eiropas Savienības, savas valsts un sava novada iedzīvotājiem, pastāvēt par tām un uzdrošināties diskutēt ar sava novada lēmuma pieņēmējiem par pārmaiņām, kādas viņi vēlētos redzēt savā novadā, lai vide būtu jauniešiem draudzīgāka, saprotamāka un iesaistošāka. Kā arī šīs sarunas ir svarīgas, lai mudinātu jauniešus darīt vairāk savam novadam vajadzīgus darbus un kopīgiem spēkiem uzlabotu sava novada iedzīvotāju dzīves.

Diskusiju rezultātā tiek sagaidītas atziņas un ierosinājumi, kuri noderēs turpmākai mazpulku, skolu jauniešu un novada pārvaldes sadarbībai gan vietējā līmenī, gan citos Latvijas novados. Diskusiju cikls “Uzdrīksties iesaistīties!” notiks 6 Latvijas novados.

Informāciju sagatavoja:

Elīna Jogure, biedrības mediju un starptautisko projektu koordinatore

e-pasts: elinajogure@gmail.com