Aloja

Mārtiņdiena Alojas PII “Auseklītis” Vilzēnu filiālē

Kas tur dīc, kas tur rīb

Ap to mūsu istabiņu?

Mārtiņš gaili dancī veda

Ap istabu tekādams.

                        ( l.t.dz.)

PII “Auseklītis” Vilzēnos Mārtiņdienas noskaņās aizvadīta  visa nedēļa. Bērni kopā ar skolotājām pārrunāja, kā Mārtiņdienu svinēja senāk, kā svin tagad, mācījās tautasdziesmas, rotaļas un dziesmas. Neizpalika  praktiska darbošanās un grupiņu telpas rotāja bērnu gatavotie Mārtiņgailīši.

Mārtiņdienas tradīcijām ir sensena vēsture. Tas ir brīdis, kad pabeigti visi rudens darbi, jo šī diena iezīmē rudens izskaņu – laiku, kad vārti uz ziemu jau vaļā.   

Nemanot pienāca  Mārtiņdiena. Priecīgi, satraukti, posušies maskās, devāmies uz Mārtiņdienas svinībām, kur mūs  gaidīja Saimniece. Mēs zinām, ka Mārtiņos ir daudz jādzied un jādejo, it īpaši Saimniecei, lai nākamais gads būtu auglīgs un nestu labklājību, pārpilnību, veselību. Tika izdziedātas jautras dziesmas, izspēlētas dažādas rotaļas, izdancotas dejas, skandētas tautasdziesmas un minētas mīklas.

Mārtiņi ir vieni no bagātākajiem svētkiem, jau senatnē tie tika svinēti pie bagātīgi klāta galda. Saimeniece  bija sarūpējusi veselīgu, latvisku cienastu, lai  pacienātu visus Mārtiņbērnus.

Liels paldies vecākiem  par radošumu un izdomu sagatavojot bērniem maskas, sapošot svētkiem.

Lai arī laukā  pavisam drūms un pelēks, ceram, ka drīz mūs priecēs baltais sniedziņš, jo ziemai pavērti vārti vaļā.

Sagatavoja: pirmsskolas izglītības skolotāja A. Sloka