Alojas administrācija

Iepirkums Nr. AND 2019/12 “Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2020. gadā”

Ar iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties Alojas novada pašvaldības pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā EIS –
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/30219