Aloja

Iepirkums Nr. AND 2019/13 “Automašīnas noma Alojas novada pašvaldības policijas vajadzībām”

Ar iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties Alojas novada pašvaldības pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā EIS –
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/30365