Aloja

Valsts svētki PII Auseklītis

Vai tu zini, kas ir Latvija?
Tā ir zeme, mana dzimtene.
Vai tu zini, kas ir dzimtene?
Tā ir zeme, kur es piedzimu.
Vai tu zini, kā es piedzimu?
Tā kā puķuzirnītis uzziedēju māmiņai,
Tā kā puķuzirnītis apvijos ap tētiņu.

/Jānis Peters/

20. novembrī Alojas PII „Auseklītis” bērni un darbinieki sanāca kopā un vienojās kopīgās dziesmās un dzejoļos par savu Tēvzemi, lai sveiktu viens otru  Latvijas 101. dzimšanas dienā.  Jau pirms svētkiem PII „Auseklītis” un tā teritorija tika saposta svētkiem, lai godinātu Latvijas valsti un tās simboliku, kā arī katra grupa sagatavoja rotājumus un izrotāja savas grupiņas. Dienu pirms svētkiem katras grupiņas bērni mielojās ar sarūpēto kliņģeri un vienojās svinīgās dziesmās un rotaļās. Grupas „Bitītes” bērni ēda pašceptu cepumu kūku un dziedāja Latvijas valsts himnu bērnudārza pagalmā pie karoga, lai sveiktu Latviju svētkos.

Laba vēlējumus un saules mūžu Latvijai novēl Alojas PII „Auseklītis”.

Pirmsskolas izglītības skolotāja Sandija Eglīte.