Alojas administrācija

Godināti novada stiprākie pāri

Sestdien, 7. decembrī, Alojas kultūras namā svinīgā sarīkojumā tika sveikti tie Alojas novada iedzīvotāji, kuri laulībā pavadījuši 25 un vairāk gadus, šogad pasākumā tika sveikti arī divi Dimanta pāri, kuri kopdzīvē pavadījuši 60 gadus. Pārus uzrunāja un sveica Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda un Alojas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas p.i. Inga Neimane.

Šogad svētku ceremonijai tika pieteikti 14 pāri – 11 no tiem tika sveikti svinīgajā pasākumā Alojas kultūras namā, bet trīs pāri tiks godināti savā dzīvesvietā. Sarīkojuma laikā laulātajiem pāriem un viesiem muzikālu priekšnesumu dāvināja stīgu trio “Trio Filum”, bet pāriem – īpaši skaisti vārdi gan no radiem, draugiem, gan no pasākuma vadītājas I. Neimanes.

Kā 2019. gada Dimanta pāris tika godināti Ruta un Helmuts Maksimi no Brīvzemnieku pagasta un Staiceles pagastā dzīvojošie Erna un Arvīds Krogzemi. Zelta pāri: Annu un Mārtiņu Šternfeldus no Alojas, Anitu un Daini Krūmiņi no Ungurpils. Sarīkojuma laikā tika godināti arī Māra un Andris Čukuri, kuri kopdzīvē pavadījuši 45 gadus. 35 gadu kāzu jubilejā sveikti staicelieši Agrita un Ilgonis Ozoliņi un puikulieši Ziedīte un Valdis Jirgensoni. 30 gadus laulībā pavadījuši puikulieši Inga un Māris Miķelsoni. Bet Sudraba kāzās jeb 25 gadu kopdzīvē tika sumināti alojieši Ineta un Māris Miezīši, Mārīte un Saša Kočāni un Brīvzemnieku pagastā dzīvojošie Solvita un Gints Ginteri.

Svinīgā pāru sumināšana Alojas novadā notika jau 7. reizi. Ceremonijas mērķis ir stiprināt ģimeni un laulību kā vērtību arī mūsdienu sabiedrībā.

Informāciju sagatavoja: Regīna Grosa

Foto: Guntars Vītols