Aloja

Uzsākta ceļa Silnieki – Jaunpuriņi pārbūve

5. decembrī uzsākti pašvaldības grunts ceļa Silnieki – Jaunpuriņi pārbūves darbi. Projekta īstenošana paredzēta līdz 2020. gada 30. septembrim un tā laikā tiks pārbūvēts pašvaldības autoceļa 48C15 Silnieki – Jaunpuriņi posms no km  0,0 līdz km 0,88.

 Īstenojot projektu, tiks nodrošināta autoceļa nestspēja, veikta ceļa seguma izbūve ar minerālmateriālu maisījumu, sakārtota ūdens novadīšanas sistēma (caurteku, grāvju izbūve un tīrīšana), izbūvētas nobrauktuves uz īpašumiem, uzstādītas un atjaunotas ceļazīmes un robežzīmes. Projekta ieviešanas rezultātā tiks nodrošināta droša satiksme, veicināta apdzīvotības saglabāšana un saimniekošanas apstākļi Brīvzemnieku pagastā strādājošajiem lauksaimniecības uzņēmumiem.

Būvniecību veic SIA “Limbažu ceļi”, būvdarbu vadītājs Ziedonis Kalniņš. Būvuzraugs SIA “REGEVA”, autoruzraugs –  SIA “CEĻU KOMFORTS”.

Minētā ceļa pārbūve notiek ELFLA un Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros kā projekts “Grants ceļa Silnieki-Jaunpuriņi pārbūve” (ID. Nr.19-09-A00702-000046).

Projekta attiecināmās izmaksas ir 111 995,16 EUR. Projekta īstenošanai saņemts Valsts kases aizdevums. Pabeidzot projektu, pašvaldībai būs iespēja saņemt publisko finansējumu EUR 100 795,64 EUR apmērā.

Jautājumu/neskaidrību/ierosinājumu gadījumā lūgums sazināties ar būvdarbu vadītāju Ziedoni Kalniņu, T. 28626134 vai Brīvzemnieku pagasta vadītāju Daci Tauriņu, T. 28684163.

Sagatavojusi: J. Mošura, A. Miškovskas foto