Aloja

Sarunas par mājām

Lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” vismazākajiem ietvaros, šī gada pirmajā nodarbībā, bibliotēkas “pūcīte”, kopā ar PII “Auseklītis” 3-4 gadīgiem bērniem, raisīja sarunas par mājām, cik dažādas mēdz būt būves visā pasaulē. Bērni ar interesi aplūkoja attēlus, kuros varēja redzēt šo būvju dažādību.

Pēc aktīvas sarunas bērni klausījās pasaciņu “Peles jaunā māja”, jo bērni atzina, ka pasakās pelēm arī ir pašām savas mājiņas. Pasakā pelei Pelēķei mājiņa ir pavisam bēdīgā stāvoklī, jumts tek, logus nevar aizvērt un vējš danco pa spraugām mājokļa sienā. Ziemā Pelēķe patiešām nosals savā mājiņā. Taču pasaciņā raisījās stāsts par to, kā apkārtnes dzīvnieki steidzās Pelēķei palīgā mājiņu steidzami pielabot. Rezultātā, vienmēr ir liels prieks par kopīgi paveiktu darbiņu.

Nodarbības noslēgumā bērni katrs uzzīmēja savu māju. Tā tapa 22 krāsaini krāsainas mājas.

Sarmīte Frīdenfelde/Alojas pilsētas bibliotēkas vadītāja S.Frīdenfeldes, Anitas Ķirses foto